Ποιήματα

Οι σιωπές

Αγαπώ τις σιωπές…

Μου μιλούν με την ιερή σημασία

μιας εφηβείας υπόγειας που δεν λέει να σωθεί.

Πόσα φωνήεντα τιμωρημένα

στην άρνηση της εκφοράς τους!

Κρεμάμενα στην εντός ετοιμότητα

σαν ταξιδιώτες σε λίστα αναμονής…